FORMAT P jest magazynem humanistycznym. Regularnie zmienia się jego profil, zespół redakcyjny, zasięg dystrybucji, a nawet same motywacje wydawców. Identyczny pozostaje tylko poręczny format magazynu: 13 na 17 centymetrów.

FORMAT P ma formułę przechodnią, zespół redakcyjny współpracuje przy każdym wydaniu z inną grupą specjalistów, której powierza opracowanie merytorycznej koncepcji jednego numeru. Każdy z numerów ma swoje mocno zaakcentowane spięcie tematyczne. Do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów kwartalnika zapraszane są osoby bądź zespoły związane z różnymi kolektywami intelektualnymi, artystycznymi lub instytucjami.

FORMAT P kieruje uwagę w stronę ośrodków peryferyjnych, niezależnych, funkcjonujących poza głównym obiegiem; koncentruje się na zjawiskach znajdujących się na "marginesach" historii sztuki i literatury, znanych niewielkiej grupie specjalistów. Pismo działa w formule "drukowanego laboratorium" poszukującego nowych, interesujących korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami kultury i nauki.

Pierwszy numer pisma poświęcony był "życiu pozagrobowemu" przedmiotów codziennego użytku. Numer drugi miał charakter "fantomowy" (cały nakład został ukryty w schowku pod ziemią - zniszczone wilgocią numery trafią do dystrybucji w znanym tylko przez redakcję pisma terminie). Trzecie wydanie stanowiło postulatywny tekstowy kolaż, składając się z zebranych manifestów z XX i XXI wieku, zarówno artystycznych, jak i aktywistycznych. 4 edycja, pod tytułem "The Future of Art Criticism as Pure Fiction" dojrzewała długo - większość tekstów została napisana jesienią i zimą 2010 roku. Formuła magazynu zmienia się po raz kolejny. Tym razem jest to anglojęzyczny zbiór tekstów literackich, napisanych przez kilkunastoosobową grupę autorów zaproszonych przez redaktora prowadzącego tego numeru, Sebastiana Cichockiego - kuratorów i krytyków sztuki, którzy flirtowali z literaturą, jako "potencjalnym formatem wystawy sztuki". W efekcie powstało dziewiętnaście wystaw (obowiązywała zasada: tylko tekst, żadnych ilustracji) podszywających się pod opowiadania science-fiction czy erotyczne, fikcyjne wywiady, wiersze etc. "Wydarzenie towarzyszące", dwudziesty element projektu, to pocztówka, której treść stworzyli wspólnie wszyscy autorzy numeru. Wśród gości Formatu # 4 znajdują się m. in.: Sina Najafi, Raqs Media Collective, Łukasz Ronduda & Łukasz Gorczyca, Dieter Roelstraete, Aaron Schuster i Ysla Leaver-Lap. 5 numer Formatu P to pięciojęzyczne (!) wydanie zawierające libretto opery instytucjonalnej w trzech aktach (autorami są: Sebastian Cichocki, Michał Libera, Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś). Numer 6 Formatu P odkrywa nieznaną wcześniej publiczną kolekcję sztuki miasta Warszawy.

zamówienia i prenumerata:

Aby zamówić magazyn Format P:

wejdź na stronę www.sklep.beczmiana.pl

*Z interesującymi księgarniami i dystrybutorami książek chętnie nawiążemy współpracę.