#5 "Wystawy mówione. Opera instytucjonalna w trzech aktach"
"Spoken Exhibitions. An Institutional Opera in Three Acts"

www.wystawymowione.pl / www.spokenexhibitions.pl

Specjalny, pięciojęzyczny numer magazynu "Format P", podszywa się pod libretto "Wystaw mówionych". Zawarte w nim teksty, odnoszą się do zapomnianych, przeoczonych oraz zmitologizowanych rozdziałów z historii polskiej kultury poprzedniego stulecia w pięciu wersjach językowych. Ta nieistniejąca, niemożliwa do zmaterializowania, wystawa kompiluje fikcje i mity, fantomowe dzieła oraz trudne do zweryfikowania relacje świadków, dotyczące niezaistniałej XX-wiecznej muzyki, architektury i sztuki.

Special edition of the periodical "Format P" assumes the form of a "libretto" of the "Spoken Exhibitons" in five language versions. This act can be experienced as a curator-led tour of a non-existent exhibition devoted to forgotten, overlooked or mythologised chapters in the history of Polish culture during the 20th century. This non-existent exhibition gathers fictions and myths, "phantom" works and unverifiable eyewitness accounts, all related to the never-realised 20th century music, architecture and artistic pieces.

autorzy tekstów / scriptwriters: Sebastian Cichocki, Grzegorz Piątek & Jarosław Trybuś, Michał Libera, Monika Pasiecznik
ścieżka dźwiękowa / soundtrack: Patryk Zakrocki, Radek Duda & Michał Ścibior, Wojciech Kucharczyk

zespół redakcyjny / editorial team: Clare Butcher, Sebastian Cichocki, Michał Libera, Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś, Bogna Świątkowska, Ela Petruk, Magdalena Kobus, Szymon Żydek
tłumaczenia / translation: Emilia Bulman, Roman Kisil, Elena Kurant-Nawrocka, Marta Nalazek, Małgorzata Nowicka, Eliza Płocieniak-Alvarez
korekta / proofreading: Ekaterina Allenova, Jair Salvador Flores Alvarez, Ania Hegman, Beata Rozga, Maria Witwicka, Marcin Zastrożny

produkcja / production: Fundacja Bęc Zmiana, Warsaw, www.funbec.eu

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

partnerzy / partners: Polish Institute in Brussels; WIELS, Brussels; The Public School, Brussels; Polish Institute in Berlin; Archive Kabienett, Berlin; Polish Institute in London; Southbank Centre, Londin; Polish Institute in Madrid; Museum Reina Sofia, Madrid; Polish Institute in Moscow; Garage Center for Contemporary Art, Moscow; Polish Institute in Kyiv; Foundation Center for Contemporary Art, Kiev; PAUCI Foundation, Warsaw

partnerzy medialni / media partners:
Flash Art Czech&Slovak, www.flashartonline.com;
Piktogram Magazine, www.piktogram.org;
COGO, www.cogo-news.eu;

#5 "Wystawy mówione. Opera instytucjonalna w trzech aktach"
"Spoken Exhibitions. An Institutional Opera in Three Acts"

www.wystawymowione.pl / www.spokenexhibitions.pl

Specjalny, pięciojęzyczny numer magazynu "Format P", podszywa się pod libretto "Wystaw mówionych". Zawarte w nim teksty, odnoszą się do zapomnianych, przeoczonych oraz zmitologizowanych rozdziałów z historii polskiej kultury poprzedniego stulecia w pięciu wersjach językowych. Ta nieistniejąca, niemożliwa do zmaterializowania, wystawa kompiluje fikcje i mity, fantomowe dzieła oraz trudne do zweryfikowania relacje świadków, dotyczące niezaistniałej XX-wiecznej muzyki, architektury i sztuki.

Special edition of the periodical "Format P" assumes the form of a "libretto" of the "Spoken Exhibitons" in five language versions. This act can be experienced as a curator-led tour of a non-existent exhibition devoted to forgotten, overlooked or mythologised chapters in the history of Polish culture during the 20th century. This non-existent exhibition gathers fictions and myths, "phantom" works and unverifiable eyewitness accounts, all related to the never-realised 20th century music, architecture and artistic pieces.

autorzy tekstów / scriptwriters: Sebastian Cichocki, Grzegorz Piątek & Jarosław Trybuś, Michał Libera, Monika Pasiecznik
ścieżka dźwiękowa / soundtrack: Patryk Zakrocki, Radek Duda & Michał Ścibior, Wojciech Kucharczyk

zespół redakcyjny / editorial team: Clare Butcher, Sebastian Cichocki, Michał Libera, Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś, Bogna Świątkowska, Ela Petruk, Magdalena Kobus, Szymon Żydek
tłumaczenia / translation: Emilia Bulman, Roman Kisil, Elena Kurant-Nawrocka, Marta Nalazek, Małgorzata Nowicka, Eliza Płocieniak-Alvarez
korekta / proofreading: Ekaterina Allenova, Jair Salvador Flores Alvarez, Ania Hegman, Beata Rozga, Maria Witwicka, Marcin Zastrożny

produkcja / production: Fundacja Bęc Zmiana, Warsaw, www.funbec.eu

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

partnerzy / partners: Polish Institute in Brussels; WIELS, Brussels; The Public School, Brussels; Polish Institute in Berlin; Archive Kabienett, Berlin; Polish Institute in London; Southbank Centre, Londin; Polish Institute in Madrid; Museum Reina Sofia, Madrid; Polish Institute in Moscow; Garage Center for Contemporary Art, Moscow; Polish Institute in Kyiv; Foundation Center for Contemporary Art, Kiev; PAUCI Foundation, Warsaw

partnerzy medialni / media partners:
Flash Art Czech&Slovak, www.flashartonline.com;
Piktogram Magazine, www.piktogram.org;
COGO, www.cogo-news.eu;