#8
NIEPOSŁUSZEŃSTWO. TEORIA I PRAKTYKA

Ósmy numer nomadycznego magazynu humanistycznego Format P poświęcony jest poszukiwaniu miejsc generujących napięcie pomiędzy teorią i praktyką. Szczególnie zajmuje nas tu kontekst społeczny, bo to w nim dokonało się najbardziej radykalne przeformułowanie tych pojęć. Praktyka nie jest miejscem aplikowania teorii albo też jej konsekwencją, teoria zaś nie stanowi jednorodnej całości, która unosząc się ponad ciemną materią działań, zapewnia nam bezpieczeństwo zrozumienia. Wszystko wydaje się bardziej chaotyczne, dynamiczne i nieciągłe. Bo żadna teoria nie rozwija się, nie natrafiając w końcu na mur nie do przebicia, zaś rozbicie tego muru wymaga praktyki. Praktykę można rozumieć jako zbiór przesunięć z jednego punktu teoretycznego do drugiego, z kolei teoria to przesunięcie od jednej praktyki ku drugiej. Interesuje nas więc proces przebijania muru, uchwycenie momentu, w którym zmiana staje się możliwa. Przeszkodę stanowi tu sama rzeczywistość późnego kapitalizmu, przejawiająca niebywałą zdolność do nieustannych przeobrażeń oraz do anektowania wszystkiego tego, co nowe, w obręb własnej logiki. Być może w późnym kapitalizmie żywiołem nieposłuszeństwa nie jest ani praktyka, ani teoria, ale te ich momenty, które są jeszcze nierozpoznanym przez reguły czystym momentem ruchu wielości: MYŚLENIEM i DZIAŁANIEM.

Wśród tekstów można znaleźć m.in. rozmowę Michela Focaulta z Gillesem Deleuzeem, teksty Antonio Negriego oraz argentyńskiego Colectivo Situaciones wywiad z kolektywem SPURSE oraz leksykon grup, które działają na rzecz zmiany społecznej, łącząc teorię i praktykę.

FORMAT P jest magazynem humanistycznym. Regularnie zmienia się jego profil, zespół redakcyjny, zasięg dystrybucji, a nawet same motywacje wydawców. Identyczny pozostaje tylko poręczny format magazynu: 13 na 17 centymetrów.

SPIS TREŚCI:
Magda Roszkowska: P jak przebijanie muru. Wstęp
Leksykon: Geografie nieposłuszeństwa
Wywiad z kolektywem SPURSE: Chodzimy, więc jesteśmy!
AnkietaPrzeciw orędownikom spojrzenia. O myśleniu-w-działaniu
Rozmowa Michela Focuaulta z Gilles'em Deleuze'em:Intelektualiści a władza
Colectivo Situaciones:O badaczu walczącym
Antonio Negri:Logika i teoria badania: praktyka bojowa jako podmiot i episteme

SPOTKANIA
#Kraków
czas:17.03 (poniedziałek), godz. 18.30
miejsce: Kraków, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, ul. Grodzka 64
skład: Anna Nacher, Samuel Nowak. Prowadzenie: Arek Gruszczyński
#Warszawa
czas: 10.03 (poniedziałek), godz. 18.30
miejsce: Warszawa, Galeria Raster, ul. Wspólna 63
skład: Magda Roszkowska, Jan Sowa, Michał Kozłowski. Prowadzenie: Bogna Świątkowska
#Poznań
czas: 20.02 (czwartek), godz. 18.00
miejsce: Zemsta, ul. Fredry 5/3a
skład: Mikołaj Iwański (Akademia Sztuki w Szczecinie), Magda
Malinowska (Inicjatywa Pracownicza, Rozbrat), Agnieszka Mróz
(Inicjatywa Pracownicza, Rozbrat), Andrzej W. Nowak (Instytut
Filozofii UAM).
Prowadzenie: Krystian Szadkowski (Praktyka Teoretyczna)

Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Redaktorka: Magda Roszkowska
Cena: 15 PLN
Format P #8 ukazał się dzięki wsparciu otrzymanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

#8
NIEPOSŁUSZEŃSTWO. TEORIA I PRAKTYKA

Ósmy numer nomadycznego magazynu humanistycznego Format P poświęcony jest poszukiwaniu miejsc generujących napięcie pomiędzy teorią i praktyką. Szczególnie zajmuje nas tu kontekst społeczny, bo to w nim dokonało się najbardziej radykalne przeformułowanie tych pojęć. Praktyka nie jest miejscem aplikowania teorii albo też jej konsekwencją, teoria zaś nie stanowi jednorodnej całości, która unosząc się ponad ciemną materią działań, zapewnia nam bezpieczeństwo zrozumienia. Wszystko wydaje się bardziej chaotyczne, dynamiczne i nieciągłe. Bo żadna teoria nie rozwija się, nie natrafiając w końcu na mur nie do przebicia, zaś rozbicie tego muru wymaga praktyki. Praktykę można rozumieć jako zbiór przesunięć z jednego punktu teoretycznego do drugiego, z kolei teoria to przesunięcie od jednej praktyki ku drugiej. Interesuje nas więc proces przebijania muru, uchwycenie momentu, w którym zmiana staje się możliwa. Przeszkodę stanowi tu sama rzeczywistość późnego kapitalizmu, przejawiająca niebywałą zdolność do nieustannych przeobrażeń oraz do anektowania wszystkiego tego, co nowe, w obręb własnej logiki. Być może w późnym kapitalizmie żywiołem nieposłuszeństwa nie jest ani praktyka, ani teoria, ale te ich momenty, które są jeszcze nierozpoznanym przez reguły czystym momentem ruchu wielości: MYŚLENIEM i DZIAŁANIEM.

Wśród tekstów można znaleźć m.in. rozmowę Michela Focaulta z Gillesem Deleuzeem, teksty Antonio Negriego oraz argentyńskiego Colectivo Situaciones wywiad z kolektywem SPURSE oraz leksykon grup, które działają na rzecz zmiany społecznej, łącząc teorię i praktykę.

FORMAT P jest magazynem humanistycznym. Regularnie zmienia się jego profil, zespół redakcyjny, zasięg dystrybucji, a nawet same motywacje wydawców. Identyczny pozostaje tylko poręczny format magazynu: 13 na 17 centymetrów.

SPIS TREŚCI:
Magda Roszkowska: P jak przebijanie muru. Wstęp
Leksykon: Geografie nieposłuszeństwa
Wywiad z kolektywem SPURSE: Chodzimy, więc jesteśmy!
AnkietaPrzeciw orędownikom spojrzenia. O myśleniu-w-działaniu
Rozmowa Michela Focuaulta z Gilles'em Deleuze'em:Intelektualiści a władza
Colectivo Situaciones:O badaczu walczącym
Antonio Negri:Logika i teoria badania: praktyka bojowa jako podmiot i episteme

SPOTKANIA
#Kraków
czas:17.03 (poniedziałek), godz. 18.30
miejsce: Kraków, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, ul. Grodzka 64
skład: Anna Nacher, Samuel Nowak. Prowadzenie: Arek Gruszczyński
#Warszawa
czas: 10.03 (poniedziałek), godz. 18.30
miejsce: Warszawa, Galeria Raster, ul. Wspólna 63
skład: Magda Roszkowska, Jan Sowa, Michał Kozłowski. Prowadzenie: Bogna Świątkowska
#Poznań
czas: 20.02 (czwartek), godz. 18.00
miejsce: Zemsta, ul. Fredry 5/3a
skład: Mikołaj Iwański (Akademia Sztuki w Szczecinie), Magda
Malinowska (Inicjatywa Pracownicza, Rozbrat), Agnieszka Mróz
(Inicjatywa Pracownicza, Rozbrat), Andrzej W. Nowak (Instytut
Filozofii UAM).
Prowadzenie: Krystian Szadkowski (Praktyka Teoretyczna)

Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Redaktorka: Magda Roszkowska
Cena: 15 PLN
Format P #8 ukazał się dzięki wsparciu otrzymanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego