#1 "Piekło rzeczy" / "The Hell of Things"

Spis Treści / Table of contents:
Jerzy Lewczyński: Fotografie znalezione w Nowym Jorku / Photographs Found in New York (PDF)
Boris Arwatow: Życie codzienne i kultura rzeczy / Daily Life and Culture of Things
Wladyslaw Strzeminski: Teoria widzenia / Theory of View
Bas van Beek: Prequels
John Brzechwa: Siedmiomilowe buty / Seven-mile Shoes
Andrew Czarnacki: Fragmenty Dzienników / Fragments Journals
Francis Ponge: Szklanka wody (II) / Glass of water (II)
Sebastian Cichocki: L.A.S.T. L.E.A.K.
Daniel Knorr: Stan Umysłu / State of Mind
Gustave Flaubert: Bouvard & Pécuchet
Dieter Roelstraete: Sztuka jako więzadło obiektu / Art as Object Ligament
Patrick Nilsson: Still Lifes
Small Christian: Wywiad z Christianem Boltanskim / An Interview with Christian Boltanskim
Jiří Černicky: Phoenixies
Markku Peltola: 2013
Errata: Wszystkie rzeczy idą do piekła / All Things Go to Hell (PDF)
+ J.W. Goethe: Refleksje i Maksymy / Reflections and Maxims
Andreas Widmer: Projekty / Projects
Rzeczy / Things : Auschwitz-Birkenau

Zespół redakcyjny / Edited by:
Sebastian Cichocki, Izabela Jasińska, Bogna Świątkowska
Kuratorzy # 1 Piekło rzeczy / Curators # 1 Hell of things:
Krzysztof Gutfrański, Dominik Kuryłek, Ewa Opałka
Asystentka / Assistant: Magdalena Kobus
www.hellofthings.blogspot.com

Format P # 1 ukazał się we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu / Format P # 1 was published in cooperation with the Centre for Contemporary Art KRONIKA in Bytom.
www.kronika.org.pl

fot. Mikołaj Długosz

#1 "Piekło rzeczy" / "The Hell of Things"

Spis Treści / Table of contents:
Jerzy Lewczyński: Fotografie znalezione w Nowym Jorku / Photographs Found in New York (PDF)
Boris Arwatow: Życie codzienne i kultura rzeczy / Daily Life and Culture of Things
Wladyslaw Strzeminski: Teoria widzenia / Theory of View
Bas van Beek: Prequels
John Brzechwa: Siedmiomilowe buty / Seven-mile Shoes
Andrew Czarnacki: Fragmenty Dzienników / Fragments Journals
Francis Ponge: Szklanka wody (II) / Glass of water (II)
Sebastian Cichocki: L.A.S.T. L.E.A.K.
Daniel Knorr: Stan Umysłu / State of Mind
Gustave Flaubert: Bouvard & Pécuchet
Dieter Roelstraete: Sztuka jako więzadło obiektu / Art as Object Ligament
Patrick Nilsson: Still Lifes
Small Christian: Wywiad z Christianem Boltanskim / An Interview with Christian Boltanskim
Jiří Černicky: Phoenixies
Markku Peltola: 2013
Errata: Wszystkie rzeczy idą do piekła / All Things Go to Hell (PDF)
+ J.W. Goethe: Refleksje i Maksymy / Reflections and Maxims
Andreas Widmer: Projekty / Projects
Rzeczy / Things : Auschwitz-Birkenau

Zespół redakcyjny / Edited by:
Sebastian Cichocki, Izabela Jasińska, Bogna Świątkowska
Kuratorzy # 1 Piekło rzeczy / Curators # 1 Hell of things:
Krzysztof Gutfrański, Dominik Kuryłek, Ewa Opałka
Asystentka / Assistant: Magdalena Kobus
www.hellofthings.blogspot.com

Format P # 1 ukazał się we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu / Format P # 1 was published in cooperation with the Centre for Contemporary Art KRONIKA in Bytom.
www.kronika.org.pl

fot. Mikołaj Długosz